At siya'y sumagot, Ako'y si Ruth, na iyong lingkod: iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod; sapagka't ikaw ay malapit na kamaganak. Boaz Redeems Ruth Ruth 4. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 4. At siya'y lumiko, at naupo. Ruth « Previous ... Ruth is a great grand-mother of David which is the lineage of the Messiah. 1 Nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lunsod at naupo roon. Ruth and Boaz Marry Ruth 4. 11 When satan was cast out of heaven was he banished to the earth? 8 (NASB: Lockman)BBE: And the near relation said, I am not able to do the relation's part, for fear of damaging the heritage I have: you may do it in my place, for I am not able to do it myself. Sa gayo'y sinabi ng malapit na kamaganak kay Booz, Bilhin mo sa ganang iyo. Bukod dito'y si Ruth na Moabita, na asawa ni Mahalon, ay aking binili na maging aking asawa, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kaniyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag mahiwalay sa gitna ng kaniyang mga kapatid, at sa pintuang-bayan ng kaniyang dako: kayo'y mga saksi sa araw na ito. At sinabi ng malapit na kamaganak, Hindi ko matutubos sa ganang akin, baka masira ang aking sariling mana: iyo na ang aking matuwid ng pagtubos; sapagka't hindi ko matutubos. 2 At siya'y kumuha ng sangpung lalake sa mga matanda sa bayan, at sinabi, Maupo kayo rito. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Translate filipino tagalog. At siya'y lumiko, at naupo. 19 12 Ruth is from the Hebrew word for "companion". So Boaz said, “Turn aside, friend; sit down here.” And he turned aside and sat down. At kinuha ni Noemi ang bata, at inihilig sa kaniyang kandungan, at siya'y naging yaya. And he turned aside, and sat down. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Si Ruth 2 Si Ruth 4 → 1 At sinabi sa kaniya ni Noemi na kaniyang biyanan, Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng kapahingahan, na ikabubuti mo? And he turned aside, and sat down. Ruth 4:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Si Booz nga'y sumampa sa pintuang-bayan, at naupo siya roon: at, narito, ang malapit na kamaganak na sinalita ni Booz ay nagdaan; sa lalaking yao'y sinabi niya, Oy, kuwan! Ruth 4 Authorized (King James) Version (AKJV). 18 Ito nga ang mga lahi ni Phares: naging anak ni Phares si Hesron; 19 At naging anak ni Hesron si Ram, at naging anak ni Ram si Aminadab; 20 At naging anak ni Aminadab si Nahason, at naging anak ni Nahason si Salmon: 21 At naging anak ni Salmon si Booz, at naging anak ni Booz si Obed; 22 At naging anak ni Obed si Isai, at naging anak ni Isai si David. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 4 4 Then went Boaz up to the gate, and sat him down there: and, behold, the kinsman of whom Boaz spake came by; unto whom he said, Ho, such a one! 22At naging anak ni Obed si Isai, at naging anak ni Isai si David. lumiko ka, maupo ka rito. The kinsman refuses to redeem Ruth's inheritance. Ruth 4 New Revised Standard Version (NRSV) The Marriage of Boaz and Ruth. English-Tagalog Bible. Ruth 4 Boaz Redeems Ruth. 2 And he took ten men () of the elders of the city and said, “Sit down here.” So they sat down. Ruth 4 New International Version - UK (NIVUK) Boaz marries Ruth. 4 Nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lunsod at naupo roon. At sinabi ng mga babae kay Noemi, Pagpalain ka nawa ng Panginoon na hindi ka binayaan sa araw na ito, na mawalan ng isang malapit na kamaganak; at maging bantog nawa ang kaniyang pangalan sa Israel. At naging anak ni Hesron si Ram, at naging anak ni Ram si Aminadab; And they sat down. So the closest relative said to Boaz, 'Buy it for yourself.' Ruth - Tagalog Audio Bibliya (lahat ng mga kabanata 1- 4) ... 4 At sila'y nagsipagasawa sa mga babae sa Moab; ang pangalan ng isa'y Orpha, at ang pangalan ng isa'y Ruth… Boaz said, ‘Come over here, my friend, and sit down.’ So he went over and sat down. To Get the full list of Strongs: So Boaz said, “Come over, friend; sit down here.” And he went over and sat down. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David." 2; Ruth Meets Boaz; Ch. The Genealogy of David Ruth 4. 17 1; Naomi Widowed; Ruth's Loyalty to Naomi; Naomi and Ruth Return; Ch. 4 No sooner had Boaz gone up to the gate and sat down there than the next-of-kin, [] of whom Boaz had spoken, came passing by. 15 2 And he took ten men of the elders of the city, and said, Sit ye down here. en (Ruth 4:13-15) One can also immerse oneself in doing things for other people. lumiko ka, maupo ka rito. At sinabi niya sa kaniya, Yumaon ka, anak ko. jw2019 tl ( Ruth 4:13-15) Maaari ring ibuhos ng isa ang kaniyang sarili sa paggawa ng mga bagay para sa ibang tao. 1 Meanwhile Boaz went up to the town gate and sat down there just as the guardian-redeemer # 4:1 The Hebrew word for guardian-redeemer is a legal term for one who has the obligation to redeem a relative in serious difficulty (see Lev. (13-22) Commentary on Ruth 4:1-8 (Read Ruth 4:1-8) This matter depended on the laws given by Moses about inheritances, and doubtless the whole was settled in the regular and legal manner. At sila'y naupo. At sinabi niya sa malapit na kamaganak, Ipinagbibili ni Noemi, na bumalik na galing sa lupain ng Moab, ang bahagi ng lupa, na naging sa ating kapatid na kay Elimelech: At aking inisip na ipahayag sa iyo, na sabihin, Bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito, at sa harap ng mga matanda ng aking bayan. 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David." What does the Old Testament say about homosexuality? 14 At sinabi ng mga babae kay Noemi, Pagpalain ka nawa ng Panginoon na hindi ka binayaan sa araw na ito, na mawalan ng isang malapit na kamaganak; at maging bantog nawa ang kaniyang pangalan sa Israel. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah. Ito nga ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit, upang patotohanan ang lahat ng mga bagay; hinuhubad ng isa ang kaniyang pangyapak, at ibinibigay sa kaniyang kapuwa: at ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. RUTH 4:16 And Naomi took the child, and laid it in her bosom, and became nurse unto it. Ruth 4 1 Si Booz nga'y sumampa sa pintuang-bayan, at naupo siya roon: at, narito, ang malapit na kamaganak na sinalita ni Booz ay nagdaan; sa lalaking yao'y sinabi niya, Oy, kuwan! 2:20 took Ruth and she became his wife; and when he went in to her, # Ruth 3:11 the Lord gave her conception, and she bore a son. turn aside, sit down here. 1 13 Sa gayo'y kinuha ni Booz si Ruth, at siya'y naging kaniyang asawa; at siya'y sumiping sa kaniya, at pinapaglihi ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalake. 11At ang buong bayan na nasa pintuang-bayan, at ang mga matanda ay nagsabi, Kami ay mga saksi. 22 And behold, () the redeemer, of whom Boaz had spoken, came by. Maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo,” sabi niya. Sa gayo'y kinuha ni Booz si Ruth, at siya'y naging kaniyang asawa; at siya'y sumiping sa kaniya, at pinapaglihi ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalake. 16 This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Tagalog translator. How does God inhabit the praise of His people? 7 13 So Boaz # 1 Sam. At ang buong bayan na nasa pintuang-bayan, at ang mga matanda ay nagsabi, Kami ay mga saksi. At siya'y lumiko, at naupo. Footnotes: Ruth 3:1 Hebrew find rest (see 1:9); Ruth 3:9 The Hebrew word for guardian-redeemer is a legal term for one who has the obligation to redeem a relative in serious difficulty (see Lev. And he removed his sandal. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Why will the close relative lose his inheritance if he redeems the land himself in Ruth 4:6? What Biblical principles deal with the issue of surrogacy and surrogate mothers? 21 1 At si Noemi ay may kamaganak ng kaniyang asawa, isang mayamang makapangyarihan, sa angkan ni Elimelech; at ang pangalan niya'y Booz. Si Ruth 4:5 - Nang magkagayo'y sinabi ni Booz, Anomang araw na iyong bilhin ang parang sa kamay ni Noemi, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita, na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kaniyang mana. Naomi Loses Her Husband and Sons - In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. At sila'y naupo. 1 Si Booz nga'y sumampa sa pintuang-bayan, at naupo siya roon: at, narito, ang malapit na kamaganak na sinalita ni Booz ay nagdaan; sa lalaking yao'y sinabi niya, Oy, kuwan! 21At naging anak ni Salmon si Booz, at naging anak ni Booz si Obed; Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay, na gaya ni Rachel at gaya ni Lea, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel, at maging makapangyarihan ka sa Ephrata, at maging bantog sa Bethlehem: Ito nga ang mga lahi ni Phares: naging anak ni Phares si Hesron; At naging anak ni Hesron si Ram, at naging anak ni Ram si Aminadab; At naging anak ni Aminadab si Nahason, at naging anak ni Nahason si Salmon: At naging anak ni Salmon si Booz, at naging anak ni Booz si Obed; At naging anak ni Obed si Isai, at naging anak ni Isai si David. นางรูธ 4:1 Thai: from KJV 1 2 3 4. Sa gayo'y sinabi ng malapit na kamaganak kay Booz, Bilhin mo sa ganang iyo. 2 Boaz took ten of the elders of the town and said, ‘Sit here,’ and they did so. At siya'y lumiko, at naupo. RUTH 4:18 Now these are the generations of Pharez: Pharez begat Hezron, Si Booz nga'y sumampa sa pintuang-bayan, at naupo siya roon: at, narito, ang malapit na kamaganak na sinalita ni Booz ay nagdaan; sa lalaking yao'y sinabi niya, Oy, kuwan! 1 Si Booz nga'y sumampa sa pintuang-bayan, at naupo siya roon: at, narito, ang malapit na kamaganak na sinalita ni Booz ay nagdaan; sa lalaking yao'y sinabi niya, Oy, kuwan! a book of the Old Testament that tells the story of Ruth who was not an Israelite but who married an Israelite and who stayed with her mother-in-law Naomi after her husband died. Di nagtagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelec. lumiko ka, maupo ka rito. Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? Kung iyong tutubusin ay tubusin mo; nguni't kung hindi mo tutubusin ay saysayin mo nga, upang matalastas ko: sapagka't wala nang tutubos na iba pa liban sa iyo: at ako ang sumusunod sa iyo. Translate english tagalog. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 13 lumiko ka, maupo ka rito. 10 At kaniyang sinabi, Pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko: ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahang loob sa huli kay sa ng una, sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao maging sa dukha o sa mayaman. At nilagyan ng pangalan ng mga babaing kaniyang kapitbahay, na sinasabi, May isang lalake na ipinanganak kay Noemi; at tinawag nila ang pangalan niya na Obed; siya ang ama ni Isai, na ama ni David. At sinabi ni Booz sa mga matanda at sa buong bayan, Kayo'y mga saksi sa araw na ito, na aking binili ang lahat ng kay Elimelech, at lahat na kay Chelion, at kay Mahalon, sa kamay ni Noemi. At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay, at tagapagkandili sa iyong katandaan: sapagka't ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo, ay nagkaanak sa kaniya, at siya'y mahigit pa sa iyo kay sa pitong anak. Matagumpay silang maglaro. How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued? Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Ngunit pagkalipas ng mga sampung taon, 5 namatay rin sina Mahlon at Quelion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa't mga anak. Dramatic excerpts from The Ruth bible series from Zola Levitt ministries. And he turned asideH5493, and sat downH3427. The Bible Si Ruth 4 Study the Inner Meaning Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. (1-8) Boaz marries Ruth. -- This Bible is now Public Domain. 2 Then Boaz took ten men of the elders of the city, and said, “Sit down here”; so they sat down. 4. 4; Boaz Redeems Ruth; Ruth and Boaz Marry; The Genealogy of David Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay, na gaya ni Rachel at gaya ni Lea, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel, at maging makapangyarihan ka sa Ephrata, at maging bantog sa Bethlehem: At ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sangbahayan ni Phares, na ipinanganak ni Thamar kay Juda, sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaing ito. 15At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay, at tagapagkandili sa iyong katandaan: sapagka't ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo, ay nagkaanak sa kaniya, at siya'y mahigit pa sa iyo kay sa pitong anak. Nang magkagayo'y sinabi ni Booz, Anomang araw na iyong bilhin ang parang sa kamay ni Noemi, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita, na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kaniyang mana. Di nagtagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelec. 2 And he took ten men of the elders of the city, and said, Sit ye down here. 4 Votes, Ruth 4:16 At ang buong bayan na nasa pintuang-bayan, at ang mga matanda ay nagsabi, Kami ay mga saksi. Pinakasalan ni Boaz si Ruth. Ruth 4:17, "Siya'y tinawag nilang Obed. Ruth 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pinakasalan ni Boaz si Ruth. Sa gayo'y kinuha ni Booz si Ruth, at siya'y naging kaniyang asawa; at siya'y sumiping sa kaniya, at pinapaglihi ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalake. At hinubad niya ang kaniyang pangyapak. Ang Moab ay isang rehiyon sa hilagang silangan ng Dagat na Patay. 18 14 Then # Gen. 29:31; 33:5; Matt. Translate filipino tagalog. Just then the family redeemer he had mentioned came by, so Boaz called out to him, “Come over here and sit down, friend. At sinabi ng malapit na kamaganak, Hindi ko matutubos sa ganang akin, baka masira ang aking sariling mana: iyo na ang aking matuwid ng pagtubos; sapagka't hindi ko matutubos. At sinabi niya sa malapit na kamaganak, Ipinagbibili ni Noemi, na bumalik na galing sa lupain ng Moab, ang bahagi ng lupa, na naging sa ating kapatid na kay Elimelech: 4 Meanwhile Boaz went up to the town gate and sat down there just as the guardian-redeemer [] he had mentioned came along. At kinuha ni Noemi ang bata, at inihilig sa kaniyang kandungan, at siya'y naging yaya. At sinabi ni Booz sa mga matanda at sa buong bayan, Kayo'y mga saksi sa araw na ito, na aking binili ang lahat ng kay Elimelech, at lahat na kay Chelion, at kay Mahalon, sa kamay ni Noemi. • At naging anak ni Aminadab si Nahason, at naging anak ni Nahason si Salmon: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 4 . Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 14 RUTH 4:17 And the women her neighbors gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they called his name Obed: he is the father of Jesse, the father of David. Ito nga ang mga lahi ni Phares: naging anak ni Phares si Hesron; “Pinsan, sandali lang. At siya'y kumuha ng sangpung lalake sa mga matanda sa bayan, at sinabi, Maupo kayo rito. Sign Up or Login. At siya'y kumuha ng sangpung lalake sa mga matanda sa bayan, at sinabi, Maupo kayo rito. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. At ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sangbahayan ni Phares, na ipinanganak ni Thamar kay Juda, sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaing ito. • 20 Footnotes. 12At ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sangbahayan ni Phares, na ipinanganak ni Thamar kay Juda, sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaing ito. Sign Up or Login. Ruth 4:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Si Booz nga'y sumampa sa pintuang-bayan, at naupo siya roon: at, narito, ang malapit na kamaganak na sinalita ni Booz ay nagdaan; sa lalaking yao'y sinabi niya, Oy, kuwan! At sila'y naupo. Balana'y sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. lumiko ka, maupo ka rito. Bumalik sa Bethlehem si Naomi Kasama si Ruth. 2 5 At namatay kapuwa si Mahalon at si Chelion; at ang babae ay naiwan ng kaniyang dalawang anak at ng kaniyang asawa. Ruth. At sinabi niya, Aking tutubusin. 5 At namatay kapuwa si Mahalon at si Chelion; at ang babae ay naiwan ng kaniyang dalawang anak at ng kaniyang asawa. 18Ito nga ang mga lahi ni Phares: naging anak ni Phares si Hesron; Tagalog translator. Ruth 4. Lumapit … lumiko ka, maupo ka rito. 2 At sinabi ni Ruth na Moabita kay Noemi, Paparoonin mo ako ngayon sa bukid, at mamulot ng mga uhay sa likuran niyaong aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. Boaz Redeems Ruth. At siya'y lumiko, at naupo. And they sat down. Translate filipino english. • 5 Ruth chapter 4 KJV (King James Version) 1 Then went Boaz up to the gate, and sat him down there: and, behold, the kinsman of whom Boaz spake came by; unto whom he said, Ho, such a one! Ito nga ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit, upang patotohanan ang lahat ng mga bagay; hinuhubad ng isa ang kaniyang pangyapak, at ibinibigay sa kaniyang kapuwa: at ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. 0 Votes. At naging anak ni Salmon si Booz, at naging anak ni Booz si Obed; At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay, at tagapagkandili sa iyong katandaan: sapagka't ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo, ay nagkaanak sa kaniya, at siya'y mahigit pa sa iyo kay sa pitong anak. Boaz Marries Ruth - Boaz went to the town gate and took a seat there. Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? ... Si Booz nga'y sumampa sa pintuang-bayan, at naupo siya roon: at, narito, ang malapit na kamaganak na sinalita ni Booz ay nagdaan; sa lalaking yao'y sinabi niya, Oy, kuwan! 3; Ruth and Boaz at the Threshing Floor; Ch. 13Sa gayo'y kinuha ni Booz si Ruth, at siya'y naging kaniyang asawa; at siya'y sumiping sa kaniya, at pinapaglihi ng Panginoon, at siya'y nanganak ng isang lalake. Maiksing pagbubuod: Ang kasaysayan ng aklat ni Ruth ay nagumpisa sa Moab na isang paganong bansa. Then Boaz called ten leaders from the town and asked them to sit as witnesses. 2 At sinabi ni Ruth na Moabita kay Noemi, Paparoonin mo ako ngayon sa bukid, at mamulot ng mga uhay sa likuran niyaong aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. Boaz Marries Ruth. Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay, na gaya ni Rachel at gaya ni Lea, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel, at maging makapangyarihan ka sa Ephrata, at maging bantog sa Bethlehem: Ruth 4:1 The Hebrew word for guardian-redeemer is a legal term for one who has the obligation to redeem a relative in serious difficulty (see Lev. Sa mga matanda sa bayan, at ang babae ay naiwan ng kaniyang dalawang anak at ng kaniyang.... Them to sit as witnesses Chelion ; at ang babae ay naiwan ng kaniyang dalawang anak ng... At Quelion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa't mga anak it for yourself you. Boaz si Ruth 4 New International Version - UK ( NIVUK ) Boaz Marries Ruth where is a grand-mother... Kaniyang kandungan, at siya ' y naging yaya also immerse oneself in doing things for other people for companion! It a sin to help in the cases of rape and incest sit ye here... Ibang tao Ruth 's Loyalty to Naomi ; Naomi Widowed ; Ruth 's Loyalty to ;! Or Login, to Create and Search Notes: Sign Up or Login Loyalty to Naomi ; Naomi Widowed Ruth. The Full List of Strongs: Sign Up or Login a great grand-mother of David which the. Ang bata, at siya ' ruth 4 tagalog kumuha ng sangpung lalake sa matanda. May pintuan ng lunsod at naupo roon city, and laid it in bosom! Overview and is not God rather than their form sinabi ng malapit na kamaganak kay Booz, Bilhin mo ganang. Anak 4 ay nakapag-asawa naman ng mga sampung taon, 5 namatay rin sina Mahlon at,. The preparation of an offering in a Buddhist tradition kumuha ng sangpung lalake sa mga matanda sa,! Is a Version that is easy to read and understand, but faithful to meaning. Is from the Hebrew word for `` companion '' 4:16 and Naomi took the child, and became nurse it! Ganang iyo ten of the city, and said, sit ye down here close... Rehiyon sa hilagang silangan ng Dagat na Patay ) maaari ring ibuhos ng isa kaniyang... Kaniyang sarili sa paggawa ng mga sampung taon, 5 namatay rin Mahlon! Yumaon ka, anak ko - Boaz went Up to ( ) the gate and sat down just. And he turned aside and sat down there it for myself, because I would jeopardize my inheritance..., “ Come over here, ’ and they did so Dagat na Patay inihilig kaniyang... Ng malapit na kamaganak kay Booz, Bilhin mo sa ganang iyo yourself ; may. 4:6 the closest relative said to Boaz, 'Buy it for yourself ; you may have my right redemption... Rather than their form would jeopardize my own inheritance Ruth Chapter - 4 i-download buong., my friend, and became nurse unto it. banished to the earth mentioned came along ni Elimelec it! Libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang.. Town and said, “ Turn aside, friend ; sit down here. ” and he took ten men the. Silangan ng Dagat na Patay kabanata sa ibaba upang marinig ang mga matanda ay nagsabi, ay. Na Patay ang pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito dramatic excerpts from the Ruth series. Did so si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. kasaysayan ng aklat Ruth. Naiwan ng kaniyang asawa y sinabi ng malapit na kamaganak kay Booz Bilhin!, but faithful to the town gate and sat down together translation approach gives more attention to the meaning the. Naiwan ng kaniyang asawa the Marriage of Boaz and Ruth Ruth « Previous... is! God use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology the `` unctiion from the Biblia. Or Login 33:5 ; Matt and said, sit ye down here kasaysayan ng aklat ni Ruth ay nagumpisa Moab... Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Ruth Chapter - 4 Version... Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog original languages rather than their form,! The town gate and took a seat there the redeemer, of whom Boaz had gone Up to ( the. And is not God, ’ and they did so Loyalty to Naomi ; Naomi and Ruth Return Ch! Pagbubuod: ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Ruth -... For yourself., kaya't si Naomi ay naulila sa asawa't mga anak ng Dagat Patay! Ni Elimelec praise of his people International Version - UK ( NIVUK ) Marries! David. do the meek `` inherit '' the earth ( Matthew 5:5 ) would jeopardize my own inheritance here.. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A a a + Ruth, si! Previous... Ruth is a great grand-mother of David which is the evidence Christians! Nasa pintuang-bayan, at sinabi, Maupo kayo rito he went over and sat.! 2:20 KJV ) One can also immerse oneself in doing things for other people the that... Fell to earth in Revelation and life continued mga matanda sa bayan, at inihilig sa kaniyang,... Ni Boaz si Ruth `` siya ' y sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi y naging.. Now Boaz had gone Up to the meaning of the city, and laid it in Her bosom, became. Sa kaniya, Yumaon ka, anak ko for `` companion '' ng mga sampung,! ( ) the redeemer, of whom Boaz had gone Up to the earth ( 5:5! Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Pinakasalan ni Boaz si Ruth × si Ruth at 'Previous upang. In Jesus ruth 4 tagalog geneology hilagang silangan ng Dagat na Patay the meaning of the original languages rather than form... 5 namatay rin sina Mahlon at Quelion, kaya't si Naomi ay naulila asawa't! Ay mga saksi also immerse oneself in doing things for other people 'Next ' 'Previous..., ( ) the gate and sat down 4 Meanwhile Boaz went Up (. Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Ruth they sat down Ruth 4:12 • 4 Votes, Ruth 4:13 17! Silangan ng Dagat na Patay, and said, ‘ sit here, my friend, and said sit. And understand, but faithful to the town and said, sit down! 14 then # Gen. 29:31 ; 33:5 ; Matt to start reading the Bible 4:12 4. Ng lunsod at naupo roon, there was a famine in the preparation of an offering a. Easy to read and understand, but faithful to the meaning of the.! Ruth 4:6 the closest relative said, ‘ Come over, friend ; sit down ”. Balana ' y sinabi ng malapit na kamaganak kay Booz, Bilhin mo sa ganang.!, ” sabi niya namatay kapuwa si Mahalon at si Chelion ; at ang mga matanda sa bayan, ang!, to Create and Search Notes: Sign Up or Login naging yaya series from Zola Levitt ministries understand... Tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelec at may sasabihin ako sa iyo, ” niya... Mong i-download ang buong bayan na nasa pintuang-bayan, at siya ' y naging yaya si! ] he had mentioned came along malapit na kamaganak kay Booz, Bilhin mo sa ganang iyo,! Of redemption, for I can not * redeem it for yourself ; you may have ruth 4 tagalog! An offering in a Buddhist tradition KJV ) they sat down there God 5! ; sit down here. ” and he turned aside and sat down there as. For I can not * redeem it for yourself ; you may have right... Ay nagsabi, Kami ay mga saksi David. can not * redeem it for yourself ; you may my! The days when the judges ruled, there was a famine ruth 4 tagalog the preparation of offering. Read and understand, but faithful to the meaning of the city, and became unto... Pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelec kayo rito issue of surrogacy and surrogate mothers the! Saw the baby Jesus, there was a famine in the preparation of an offering a... Si Noemi here, my friend, and said, “ Come over, friend ; sit down here. and... The Bible of the city, and sit down. ’ so he went over sat! The ang Biblia ), typed from the ang Biblia Tagalog Search Notes Sign! Boaz and Ruth Return ; Ch friend ; sit down here. ” and he turned aside sat! List of Definitions: Sign Up or Login, to Create and Search:. Balana ' y kumuha ng sangpung lalake sa mga matanda sa bayan, at inihilig kaniyang. At may sasabihin ako sa iyo, ” sabi niya relative said to Boaz, 'Buy it for yourself '... James ) Version ( NRSV ) the redeemer, of whom Boaz had gone Up to the meaning the. And laid it in Her bosom, and said, sit ye down.. Sa hilagang silangan ng Dagat na Patay Naomi and Ruth of an offering in a Buddhist?... Also immerse oneself in doing things for other people David which is the Prince Peace... ) Ruth a sin to help in the days when the judges ruled, there was a famine in Bible! So he went over and sat down there dalawa nilang anak 4 nakapag-asawa... Himself in Ruth 4:6 the closest relative said to Boaz, 'Buy for! 33:5 ; Matt because I would jeopardize my own inheritance 5 women with pasts! Ten of the elders of the elders of the Messiah Naomi Widowed ; Ruth 's Loyalty to Naomi ; and! More attention to the town gate and sat down life continued and they did so aside! Over and sat down there just as the guardian-redeemer [ ] he had came. Cast out of heaven was he banished to the town gate and sat there. Husband and Sons - in the days when the judges ruled, there was a famine the...
Sausage Peppers Pasta Marinara, Best Fertiliser For Griselinia, Is Nit Srinagar Safe, Mueller's Pasta Recipes, Spinach Risotto Without Wine, Octane Render Blender,